Szkoleni planujemy indywidualnie, zarówno w zakresie składu osobowego oraz miejsca dogodnego dla kadry wysokiego szczebla. Skontaktuj się z nami i ustal szczegóły!!!

Szkolenia dla kadry wysokiego szczebla

Szkolenia dla kadry wysokiego szczebla wykonujemy w formie szkoleń zamkniętych. Zaczynamy od analizy potrzeb rozwojowych menagerów, wykonując ta analizę wielobiegunowo. Rozmawiamy, obserwujemy, często uczestniczymy w życiu firmy kilka dni. Wspólnie opracowujemy przykłady szkoleniowe by w pełni zintegrować je z potrzebami zamawiającego. Do przykładowych tematów szkoleń należą:

  • Motywowanie i coaching
  • Motywacja materialna i niematerialna
  • Egzekwowanie zadań
  • Negocjacje biznesowe
  • Praca w zespole
  • Budowanie zespołu
  • Strategie zarządzania i motywowania
  • Zarządzanie przez zadania i cele
  • i inne

Efektem szkolenia jest sporządzany raport końcowy, często raport będący podsumowaniem efektów wprowadzonych lub proponowanych zmian uzgodnionych z kadrą zarządzającą.