Konflikt niszczy każdy biznes

Prowadzona działalność gospodarcza to nie zawsze działanie na rzecz jednostki. To często działanie w otoczeniu wspólników, udziałowców, akcjonariuszy. Ilu ludzi tyle grup interesów i wiele razy, szczególnie w obliczu sukcesu ekonomicznego firmy, te grupy interesów nie potrafią ze sobą funkcjonować. Odmienne wizje rozwoju. źle akcentowane oczekiwania i plany powodować mogą konflikty, jakie potrafią od środka rozsadzić dobrze prosperujący organizm gospodarczy. Spory też powstają gdy biznes przechodzi kryzys. Zyski znikają i zastępują je straty.

Mamy na to pakiet rozwiązań !!!!

  • analizujemy przyczyny konfliktu
  • sporządzamy diagnozę i plan działania
  • łączymy zwaśnione strony
  • sporządzamy sprawozdanie zawierające wnioski i rozwiązania uzdrawiające
  • o ile to niezbędne, pomagamy w zbyciu udziałów lub akcji

ale także ...


W razie konieczności podejmujemy działania niestandardowe do jakich należy obrona przed wrogim przejęciem, zabezpieczenie majątku i dokumentacji, dostarczenie kadry zarządzającej na czas konfliktu, a nawet angażujemy w pracę organy ścigania gdy trafiamy na działania nielegalne zagrażające osobom trzecim.Masz problem w firmie ze wspólnikami lub udziałowcami? Szukasz rozwiązań skutecznych dla zachowania swojego status quo oraz zachowania ciągłości pracy przedsiębiorstwa przy skonfliktowanej kadrze zarządzającej? Pilnie się z nami skontaktuj !!!