Cena nie gra roli !?

Jeżeli w efekcie współpracy z nami, uzyskasz więcej niż kwota jaką wydatkowałeś na naszą współpracę

to zarówno nasz zespół jak i Ty uznasz ją za sukces.

To też oznacza, że w przypadku braku efektów nie zapłacisz za współpracę z nami NIC,

Uczciwie? Bardziej się nie da...

 

 

Nie mniej...

Pracujemy w oparciu o kalkulację kosztów, więc każdy przypadek współracy traktujmy indywidualnie.
Koszty szkoleń, kursów i innych usług znajdziesz na naszej stronie o inne pytaj support lub zadzwoń:
biuro@4lucrum.pl
511 071 431

 

cennik

Dlaczego warto...

współpracowac z naszą firmą ?


Większość naszych cen jest stałych i wynika z kalkulacji kosztów. Nie mniej do specjalnych zadań kalkulację wykonujemy bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie bądź spotkaniu. Często działamy nieszablonowo, jednakże w przypadku braku efektu, wzracamy koszty jakie poniosłeś na naszą współpracę. Dla nas najważniejszy jest efekt. Bez pracy nie ma kołaczy. Bez kołaczy nie ma zapłaty.


90


Wiele zrealizowanych projektów, kursów i szkoleń

60

  • wiele udanych szkoleń i kursów w kraju i zagranicą
  • skutecznych obron przed wrogim przejęciem
  • pomoc ponad 300 przedsiębiorcom z całego kraju
  • udane restrukturyzacje i optymalizacje organizacyjne
  • udane fuzje i przejęcia z naszym udziałem

Cena czyni cuda

Część kosztów naszej pracy ma wyraz wynagrodzenia za sukces. Oznacza to, że

dopierow wtedy, gdy nasze działania odniosą założony sukces, nasze wynagrodzenie będzie wymagalne.


cennik2

Ważne informacje !

Zadając nam pytanie o cenę usług bardzo często prosimy o dodatkowe informację, które umożliwiają nam ich oszacowanie.  Z uwagi na to, że pracę z pozyskanymi informacjami traktujemy jako namacalną wartość twojego planu bądź przedsięwzięcia, dane te mają charakter poufny i możesz być pewny, że nie będą one udostępnione osobom trecim bez wyraźnej zgody. Dlatego też często wspomagamy się umową o zachowaniu poufności. Poproś o nią na wstępie współpracy!